Kontakt

 • Dział Eksploatacji

  Zarządcą Budynku Obsługi Podróżnych jest: Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ul. Grażyńskiego 5 40-126 Katowice

  Telefon kontaktowy od godziny 7: 00 do godziny 15:00.

  Dotyczy zdarzeń obejmujących wyłącznie Budynek Obsługi Podróżnych.

   

   

 • Pogotowie awaryjne

  Zgłoszenia związane z usterkami technicznymi.
  Od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych i nocnych od 15:00 do 7:00.
  W soboty, niedziele i święta numer dostępny całodobowo.