Parking

Opłata za korzystanie z parkingu:
pierwsze 60 minut: 2,00 zł
za każdą kolejną rozpoczętą godzinę: 10,00 zł

Opłatę parkingową uiszcza się w parkomacie zlokalizowanym na terenie Parkingu.
W celu uiszczenia opłaty należy wybrać czas postoju i wpisać numer rejestracyjny Pojazdu. Po uzyskaniu informacji o kwocie należnej za postój należy wybrać formę płatności i dokonać zapłaty. Otrzymany bilet potwierdzający zapłatę należy umieścić w widocznym miejscu w lub na Pojeździe.
Postój Pojazdu na Parkingu powinien trwać maksymalnie do 60 minut.

Sprawdź Regulamin parkingu.