MDA Katowice - Międzynarodowy Dworzec Autobusowy Katowice
Strefa pasażera

Parking

Opłata za korzystanie z parkingu:
– pierwsze 60 minut: 2,00 zł
– za każdą kolejną rozpoczętą godzinę: 10,00 zł

Opłatę parkingową uiszcza się w parkomacie zlokalizowanym na terenie Parkingu.
W celu uiszczenia opłaty należy wybrać czas postoju i wpisać numer rejestracyjny Pojazdu. Po uzyskaniu informacji o kwocie należnej za postój należy wybrać formę płatności i dokonać zapłaty.

Opłatę za postój Pojazdu można także uiścić poprzez następujące aplikacje mobilne: PANGOskyCash -(mobiParking)mPaymoBiLETePARK.

Otrzymany bilet potwierdzający zapłatę należy umieścić w widocznym miejscu w lub na Pojeździe.
Postój Pojazdu na Parkingu powinien trwać maksymalnie do 60 minut.

Sprawdź Regulamin parkingu oraz Uchwałę zmieniającą.